Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter. Akademiets arbejde udøves gennem Akademiraadet.

Akademiraadet ønsker at skabe let tilgang til information om rådets og udvalgenes arbejde. Her på siden kan du bl.a. læse om de sager, som rådet er involveret i, om Akademiets opbygning, om legater og finde publikationer udgivet af Akademiraadet og rådets udvalg.

Læs Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark

 

Læs Akademiraadets udtalelser i en lang række sager

 

Se også for yderligere information Akademiets beretninger