Information » Rådet » Medlemmer

Akademiraadets medlemmer

Arkitekterne
Merete Ahnfeldt-Mollerup (forkvinde)
Erik Brandt Dam

Rikke Juul Gram
Eva Jarl Hansen
Anna Maria Indrio (faggruppeforkvinde)
Jacob Kamp

Billedkunstnerne
Anders Bonnesen
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel (næstformand)
Nanna Gro Henningsen
Tina Maria Nielsen
Jeanette Land Schou (faggruppeforkvinde)