Information » Kunstnersamfundet » Nye medlemmer » perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008

Følgende er optaget i Kunstnersamfundet - perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2008

Arkitektsektionen:
August 2007: Louise Hindsgavl, Dan Cornelius og Thomas Ryborg Jørgensen
Januar 2008: Ingela Larsson
Februar 2008: Anne Tophøj, Louise Grønlund Christensen, Rasmus Koch, Peder Musse, Jan Ammundsen, Michael Kruse og Vicki Thake
Maj 2008: Morten Rask Gregersen, Sinus Lynge, Tue Hellesberg Foged og Dan Stubbergaard. 

Billedhuggersektionen:
August 2007: Tina Schertzberg, Maibritt Rangstrup, Peter Døssing, Aslak Vibæk og Mogens Jacobsen
November 2007: Nina Jan Beier, Marie Jan Lund, Kirsten Otzen Keck, Kristian Sverdrup-Jensen, Jacob Nielsen, Morten Dysgaard og Nanna Debois Buhl
Januar 2008: Marie Markman, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Anders Visti og Michelle Eistrup
Februar 2008: Anders Bonnesen, Tine Andrea Hecht-Pedersen, Maiken Bent, Anders Bojen, Kristoffer Ørum, Tove Storch, Katrine Malinovsky, Randi Jørgensen, Morten Steen Hebsgaard, Bent Ulrich Boye Sørensen, Søren Behncke og Birgitte Kristensen.
Maj 2008: Jan Falk Borup og Troels Sandegaard.

Malersektionen:
August 2007: Troels Aagaard og Jan Sivertsen
November 2007: Thomas Lagermand Lundme
Januar 2008: Iben Kofod og Pernille Kløvedal Helweg
Februar 208: Vibeke Knudsen

Følgende har fået deres medlemskab forlænget til 2019:

Arkitektsektionen:

Niels Evert, Stig Herman Olsen, Torben Skov, Per Suntum, Krestine Kjærholm, Kristine Jensen.

Billedhuggersektionen:
Anja Franke.          

Malersektionen:
Ivar Tønsberg, Peter Carlsen, Signe Guttormsen, Anette Harboe Flensburg, Poul Jupont, Jacob Tue Larsen,Claus Rohland Jørgensen.

Følgende har fået deres medlemskab forlænget til 2020:

Billedhuggersektionen:
Mette Gamst, Ane Vester, Lene Elsner og Niels Lomholt.