Information » Landskabsudvalget

Landskabsudvalget

Foto: Arkitekt Christina Capetillo. Titel: Bakker, Funder, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Energilandskaber – 5 små essays (februar 2017). Hent Landskabsudvalgets nye publikation her.

 
Akademiraadet har i efteråret 2013 nedsat et Landskabsudvalg til at bistå og rådgive rådet inden for miljø og planlægning af landskabsæstetik og tilgrænsende felter.

Udvalgets arbejde kan blandt andet bestå i:

  • Vurderinger og udtalelser vedrørende sager inden for feltet
  • Rådgivning af stat, kommuner og andre offentlige myndigheder
  • Behandling af indkomne sager eller sager, som udvalget selv beslutter sig for at tage op
  • Deltagelse i den aktuelle samfundsdebat
  • Iværksættelse af initiativer der kan sætte fokus på det åbne lands udvikling.


Se udvalgets medlemmer, her

Se udvalgets kommissorium, her

Landskabsudvalget afholdt i februar 2015 symposiet "Udfordringer af Danmarkskortet:"

Hent publikationen: "Udfordringer af Danmarkskortet - 6 små essays"
Hent de tre oplæg af hhv. Ellen Braae, Rasmus Ejrnæs og Pablo Llambías