Information » Legater » Opslag pr. 1.10

AKADEMIRAADETS LEGATER 201

Akademiraadets legater tildeles danske kunstnere med fast bopæl i Danmark. Legaterne tildeles ikke personer under uddannelse.

Sådan søger du
Der skal benyttes et ansøgningsskema, som kan hentes som pdf her eller som word her.

Ansøgningsskemaet kan også hentes på Akademiraadets kontor, Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten dagligt mellem kl. 10-15 eller rekvireres mod indsendelse af frankeret kuvert.

Vi modtager IKKE ansøgninger per e-mail.

Det er en forudsætning, at der i ansøgningen oplyses cpr.nr, samt gives så fyldestgørende oplysninger, at det er muligt at vurdere, om det enkelte legats betingelser (jf. nedenstående) er opfyldt.

Søges rejselegater, skal forventet rejseplan og formål angives i ansøgningen.
Søges flere legater, benyttes samme skema.
Legatudvalget ser gerne, at der vedlægges billedmateriale i ansøgningen. Billedmateriale og andre bilag, der vedlægges ansøgningen, skal være kopier, da billedmateriale og bilag ikke returneres.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal for at komme i betragtning være modtaget på Akademiraadets kontor

senest fredag den 27. oktober 2017 kl. 12.00.

Kun de personer, der får tildelt et legat, får svar på ansøgningen.
Svaret kan forventes inden den 15. december 2017.

 

Følgende legater kan søges

03 Akademiets Rejsestipendium
Rejsestipendium til én billedkunstner, ”for hvis virksomhed og udvikling en rejse skønnes at ville være frugtbringende”.
Rådighedsbeløb i alt 24.000 kr.

05 Akademiraadets Rejsefond
Rejselegater til kunstnerisk begavede danske arkitekter, billedhuggere og malere.
Rådighedsbeløb i alt 59.000 kr.

06 Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere
Legater til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere.
Mindst halvdelen tildeles ældre kunstnere.
Rådighedsbeløb i alt 80.000 kr.

47 Keramiker Ville Christensens Rejselegat
Rejselegat på ca. 10.000 kr. til en udstillende maler, billedhugger eller grafiker.
Beløbet uddeles efter Akademiraadets indstilling til bestyrelsen for legatet.
Tidligere modtagere kan ikke komme i betragtning til dette legat.

 

Akademiraadet uddeler herudover et antal legater, hvortil ansøgninger ikke modtages.