Udlån fra kunstsamlingen

Akademiraadet står som den formelle ejer af den kunstsamling, der siden Kunstakademiets stiftelse i 1754 er blevet opbygget og fortsat opbevares på Charlottenborg på Kongens Nytorv.

Læs om samlingens historie her.

Akademiraadet modtager årligt flere anmodninger om udlån af værker fra samlingen og ønsker som udgangspunkt at imødekomme disse for at udbrede kendskabet til samlingen, Kunstakademiets historie og dansk kunst.

Flere institutioner, Danmarks Kunstbibliotek, Konservatorskolen og Akademiraadet er involverede i de konkrete udlån, arbejdet skal koordineres og alle værker skal gennemgås af konservator inden et evt. udlån. Det tager tid.

Det er derfor en forudsætning for udlån, at anmodninger om lån af et eller flere værker sker senest 6 måneder inden udstillingens åbning og gerne før. Ved lån af hovedværker fra Kunstsamlingen er det tilrådeligt, at rette henvendelse 1 år inden udstillingens åbning.

Henvendelse skal skriftligt, gerne pr. mail til Akademiraadet: info@akademiraadet.dk. 
Udfyld enten de første fire felter (står med rødt) i låneaftalen og send denne pr. mail., eller oplys følgende:

1. Institutionens navn

2. Låneperiode (fra søm til søm)

3. Udstillingens titel og periode

4. Kunstnerens navn

5. Kunstværkets titel, årstal og inventarnummer

Send venligst en Facilitetsrapport med anmodningen. 

På grundlag af anmodningen og Facilitetsrapporten tager Akademiraadet i samråd med et nedsat fagudvalg stilling til den enkelte låneanmodning. Da processen er flerleddet og rådgivningen ulønnet, må evt. låntager påregne at sagsbehandlingen kan tage op til 2 måneder.

Hyppighed af udlån (som hovedregel lånes et værk kun ud én gang inden for en 5-årig periode), konserveringstilstand, sikkerhedsforhold og en kunsthistorisk vurdering af formålets relevans er blandt de kriterier, der bliver lagt til grund for en afgørelse.

Hent låneaftalen her
Læs betingelserne for udlån her
Hent en standard Facilitetsrapport her
Se Kunstindex Danmark for yderligere information om kunstsamlingens værker