Bekendtgørelse og vedtægter mm.

Akademiets formelle grundlag er fastlagt i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 for Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster.
Som supplement til denne har rådet udarbejdet et sæt vedtægter, der sætter rammerne for Akademiets arbejde.

Herudover findes der regler for optagelse i Kunstnersamfundet, tildeling af medaljer, rådets udvalg og valg til Kunstnersamfundet.