Information » Landskabsudvalget

Landskabsudvalget

Foto: Arkitekt Christina Capetillo. Titel: Bakker, Funder, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akademiraadet har i efteråret 2013 nedsat et Landskabsudvalg til at bistå og rådgive rådet inden for miljø og planlægning af landskabsæstetik og tilgrænsende felter.

Udvalgets arbejde kan blandt andet bestå i:

  • Vurderinger og udtalelser vedrørende sager inden for feltet
  • Rådgivning af stat, kommuner og andre offentlige myndigheder
  • Behandling af indkomne sager eller sager, som udvalget selv beslutter sig for at tage op
  • Deltagelse i den aktuelle samfundsdebat
  • Iværksættelse af initiativer der kan sætte fokus på det åbne lands udvikling.


Se udvalgets medlemmer, her

Se udvalgets kommissorium, her

Symposiet, "VANDKAMP", blev afholdt den 29. august 2019:
Hent publikationen, "Vandkamp - 6 små essays" (maj 2019) her.
Her kan du hente velkomsten af Hanne Bat Finke og oplægget "Store Udfordringer - små løsninger" af Morten Stræde.

Den 26. januar 2018 afholdt Landskabsudvalget symposiet, "Byen - et livslandskab":
Hent publikationen "Byen - et livslandskab - 4 små essays" (januar 2018)
Hent de tre oplæg af hhv. Anna Aslaug Lund, Arno Victor Nielsen og Jokum Rhode.

"Danmarks Energilandskaber – 5 små essays" (februar 2017). Hent publikationen her.

Landskabsudvalget afholdt i februar 2015 symposiet, "Udfordringer af Danmarkskortet":
Hent publikationen "Udfordringer af Danmarkskortet - 6 små essays" (januar 2015)
Hent de tre oplæg af hhv. Ellen Braae, Rasmus Ejrnæs og Pablo Llambías.