Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Carsten Hoff


Personlig præsentation:

AKADEMIET

Bosætning og bolig har været et focuspunkt det meste af mit professionelle liv. Jeg har lavet mange projekter, hvoraf enkelte har påkaldt sig opmærksomhed men få er realiseret. Viljen til forandring er ikke et kendetegn hos institutionelle bygherrer. www.carstenhoff.com

De senere år har jeg engageret mig i spørgsmålet om Københavns udvikling, nærmere bestemt byens developerstyrede boligbyggeri.
I den offentlige debat som i undervisning.

Byens aktuelle forvanskning er rent dejávu med 1970-erne, hvor boligstokke plastrede det ganske land til i deprimerende monotoni. Dengang var det produktionen af betonelementer, der var den bestemmende faktor, i dag er det developernes profit.

Det er et samfundsanliggende, at borgere med gennemsnitlige og lave indtægter afskæres fra nybyggede københavnske boliger og det dominerende boligbyggeri er en æstetisk forringelse af byen som gesamtkunstværk.

Jeg mener Akademiet og Akademirådet skal engagere sig iøjnefaldende i denne sag.