Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Peter Holst Henckel


Personlig præsentation:

Mit navn er Peter Holst Henckel. Født 1966. Uddannet 1985-92 på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Biledkunstskolerne i København.

Jeg blev valgt til Akademiet i 2014 og har siden 2017 siddet i Akademiraadet. Grunden til at jeg gerne vil lægge arbejde og erfaringer i Akademi- og Raadsarbejdet er fordi jeg synes det er uhyre vigtigt, at billedkunsten bliver ved med at have en vægtig plads i det kulturelle landskab og i samfundsudviklingen generelt. Det er desværre ikke nogen selvfølge og på mange områder mener jeg faktisk at billedkunsten står temmelig svagt i offentligheden og overfor det politiske establishment.
Som billedkunstnere arbejder vi ofte på egen hånd og så meget destor vigtigere er det, at der findes organer, som Akademiet og Akademiraadet, som kan samle kræfterne om at tale billedkunstens sag overfor f.eks. beslutningstagere, men som i det hele taget også, med vægt, kan være talerør for kunsten i vores samfund.
Det kræver dog, at både Akademi og Akademiraad udvikler sig og bliver bedre til at fremme kunstens sag. Derfor har vi i det nuværende Raad igangsat en proces som skal ende op med en langsigtet strategi for hvordan institutionen kan fornyes og blive styrket. Arbejdet er vi midt i og jeg vil meget gerne være med til at færdiggøre arbejdet.

SE CV