Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Frans Drewniak


Personlig præsentation:

Jeg opstiller hermed til valget vedr. kunstnersamfundets jury.

På fagbladet Arkitektens nr. 05 2019 har jeg været gæsteredaktør og i artiklen “Nye alliancer” skrevet om et potentielt opgør med den kortsigtede forbrugskultur der præger megen arkitektur i dag. Efter en årrække med et alt for forsimplet regneark spores nu en fornyet interesse for helheder og æstetik inkl. materialer, ressourcer og langtidsholdbare løsninger. Også når vi skal vurdere hvordan vi bygger mest miljørigtigt og etisk forsvarligt. En dagsorden jeg har kæmpet for siden jeg i 2002 begyndte at arbejde med dogmekommunen Albertslund. Udviklingen bør give nye muligheder for at insistere på arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet og jeg peger i artiklen på et par historiske og nutidige eksempler på en bygningskunstnerisk tilgang der rækker ud over marketing og “greenwashing”. Jeg håber du vil læse artiklen og evt. diskuterer indholdet med mig på linkedin hvor jeg har lavet et opslag til lejligheden.

I kunstnersamfundets jury ønsker jeg at arbejde for en forståelse af kunstarternes og bygningskunstens grundlæggende betydning for at opretholde og forny det rumlige og materielle aftryk hvormed arkitekturen præger det enkelte menneskes livskvalitet. Jeg vil arbejde for at optage nye medlemmer der på hver deres forskellige måder bidrager til at berige og udvikle faget og bygningskunsten med de højeste ambitioner.

Jeg er medlem af Akademiet valgt for perioden 2017-2023 og suppleant til Akademiraadet 2018-2021. Mit virke inden for bygningskunsten har ført mig vidt og bredt som praktiserende arkitekt præmieret i en række konkurrencer, udstillinger på bl.a Venedig biennalen i 2016 & 1996, studielektor på arkitektskolen, ekstern censor i det nationale censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser og fagdommer i en række nationale konkurrencer til dato. På Arkitektskolen har jeg bl.a stiftet og været programansvarlig for kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik KADK 2014-2018 og sidder nu som medlem af optagelsesudvalget for bacheloruddannelsen i arkitektur. Senest har jeg i 2018 modtaget Statens Kunstfonds store arbejdslegat som har givet mig mulighed for at eksperimenterer med materialer og bygningselementer på Statens Værksteder i 2019. Mit arbejde på tværs af praksis, undervisning og kunstnerisk udvikling kan følges på https://www.instagram.com/fransdrewniak/ Cv er også vedlagt

SE CV