Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Tina Maria Nielsen


Personlig præsentation:

Jeg er billedkunstner med afgang fra Kunstakademiets billedhuggerskole i 1997 og cand phil fra Teori og formidling 1999. Min praksis som billedkunstner er udover udstillinger og opgaver i det offentlige rum, båret af kollegiale samarbejder og et fagligt engagement. Mit arbejde kan ses på www.tinamarianielsen.dk

Jeg er interesseret i at deltage i den kunstnerisk tværfaglige diskussion mellem arkitekter og billedkunstnere med en vision om at få den frie kunst ind i debatten. Kunstens kraft ligger i at man undres, stiller spørgsmål og reflekterer over tilværelsens store spørgsmål. Hvordan gives der plads i det offentlige rum til at kunsten kan udfolde sit potentiale?

Jeg genopstiller efter 6 år som medlem af Akademiet, hvoraf jeg har siddet 2 år i juryen og 4 år i Akademirådet.
Det kræver faglighed og præcision at udtale sig om æstetiske og politiske spørgsmål og det har taget tid at lære Akademirådets arbejde og rolle i samfundet at kende.

I løbet af det næste år afsluttes et længere arbejde med at lave en strategisk samlet plan for Akademirådets synlighed og virke. Det arbejder jeg gerne for skal lykkes. Mere end nogensinde synes kunstnerisk erfaring, at være modsvaret til tidens kyniske kræfter og samfundets udsathed.

SE CV