Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Lars Lundehave Hansen


Personlig præsentation:

Med mit kandidatur vil jeg gerne bidrage til at styrke Akademiets kompetencer, særligt indenfor områder der vedrører lyd- og installationskunst. Jeg vil gerne stille mit kunstfaglige syn og erfaringer til rådighed for udvalg i forbindelse rådets opgaver samt medvirke til at nuancere debatten om kunst, det være sig dens funktion, relevans eller nødvendighed.

Jeg har markeret mig som en af Danmarks visionære lydkunstnere og har gennem snart 2 årtier udforsket lyd i værker, der har benyttet greb som eksempelvis konkret visualisering af lyd eller brug af fejlkilder og kortslutninger som lydmateriale. De fysiske og tekniske eksperimenter er centrale, bl.a. i de konkrete visualiseringer af lyd, som peger tilbage til nogle af lydkunstens pionerer i deres ambition om at forene det skulpturelle med det instrumentelle. Med et patosfyldt og afdæmpet kunstnerisk sprog iscenesættes udstillingsrummet med få præcise virkemidler, så både tid, kausalitet og rumlig logik suspenderes. Oplevelsen handler derfor om at bevæge sig rundt og observere, hvordan lyden og iscenesættelsen undersøger tid og rum på forskellige vis.

Jeg er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2006 og har modtaget flere præmieringer, nationale (bl.a. Statens Kunstfond 2001) som internationale (bl.a. Prix Ars Electronica 2011), for mit arbejde med lyd som kunst. Værkerne har været udstillet på gallerier og festivaler verden over.

Siden marts 2019 har jeg 4 permanente, stedspecifikke lydinstallationer på Augustenborg Slot, bestilt af Bygningsstyrelsen, hvilket er den hidtil største offentlige bestilling af lydkunst til et byggeri fra én kunstner.

Udover min kunstneriske praksis har jeg virket som kultur-aktør. Jeg har over 20 års praktisk erfaring med events, som booker og bestyrelsesmedlem på spillesteder, festivaler og kulturforeninger i Aalborg, Aarhus og København. Senest har jeg sidder i BKFo (udpeget af Akademiraadet) og uddelt midler i perioden 2015-2018. I perioden 2019-2022 sidder jeg i DKFs Fordelingsråd og uddeler bl.a. arbejdslegater og rejselegater til lydkunstnere og komponister.

Jeg er et engageret menneske, der tænker på tværs, arbejder bredt og fokuserer skarpt. Jeg er altid diplomatisk, men kan godt være kontant. Jeg sætter pris på klar snak uden omsvøb, og jeg bestræber mig på at være åben og altid lyttende.

SE CV