Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Louise Hindsgavl


Personlig præsentation:

Mit udspring er fra kunsthåndværket. Mit materialekendskabet bruger jeg som arbejdsafsæt i arbejdet med mine porcelænsværker.
Værker er primært figurative og drejer sig narrativt om uciviliserede og mørke emner.
jeg er repræsenteret på adskillige museer både i udlandet og i Danmark.
jeg har siddet i juryen i to perioder. Senest har jeg fungeret som formand.
Mit særlige bidrag til juryen, er mit kendskab til det kunsthåndværksmæssige felt. Det er tydeligt at der er behov for konkret viden om området i juryen, for at kunne behandle ansøgere fyldestgørende og fair, og jeg håber derfor fortsat at få mulighed for at stille min viden til rådighed for juryen.

SE CV