Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Jens Bertelsen


Personlig præsentation:

Gennem Akademiet og Akademirådet har billedkunstnere og arkitekter mulighed for at etablere en fælles stemme i samfundet. En stemme med større bredde og slagkraft end den enkelte ofte formår at bidrage med. Det er en stemme, der er fri for den enkeltes interesser og de hensyn, som mange må tage til det marked, vi alle lever af: offentlige og private bygherrer, private kunder, gallerister og museer etc.
Når vi bruger vores fælles stemme, så har vi mulighed for at løfte små emner op til at blive generelle og principielle. Vi kan dermed være med til at påvirke udviklingen af vores landskaber, byer og offentlige rum, og vi får mulighed for at bidrage positivt og konstruktivt til processer, der kan få afgørende betydning for billedkunsten og arkitekturen – her og nu og i fremtiden.
Det er den fælles stemme, der har min interesse, og det er derfor, jeg gerne vil yde en indsats for Akademiet.

SE CV