Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Søren Hüttel


Personlig præsentation:

Der sker så mange ting på kunstscenen i disse år og den gode nutidskunst har fået en større bevågenhed i den bredere offentlighed. Hurra for det! Som statens rådgiver indenfor billedkunst, har akademirådet en enestående platform for at påvirke hvordan vi præger kunsten i mange år frem.

Jeg er billedkunstner, underviser af talenterne og kurator på både udstillingsstedet Koldinggade 12 på Østerbro i København og Interdimensionale biennalen i Herlev. Derfor har jeg et ret bredt kendskab til hvad der rører på sig af kunst, der kommer fra både hovedstaeden, provinsen og udlandet. Jeg vil gerne være med til at bruge denne viden i akademirådets vigtige arbejde.

Politisk har akademirådet en god platform til at formulere hvordan vi gerne vil have kunsten og scenen skal udvikles og se ud.
Eksempelvis at påvirke at kunsten kommer ind som helt almindelig dannelse. Igen. At kunsten tages seriøst på skolerne, gymnasierne, fagskolerne og de videregående uddannelser. Ikke kun ved at kunsten bliver sat ind i de fysiske rammer men også at kunsten bliver praktiseret og formidlet.

At akademierne i Danmark får rimelige vilkår hvad angår både økonomi og anseelse både udadtil i offentligheden og indadtil mellem os der arbejder med kunsten.

Og at sikre at anseelse ikke skelner til køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund og lokalitet. Der er stadig et kæmpe arbejde her. Og det som er sket skal holdes ved lige.

Det arbejde vil jeg gerne være med til at udføre og derfor stiller jeg op til akademirådet.

www.huttel.org
www.koldinggade12.dk
www.interdimensionale.dkSE CV