Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Anne Elisabeth Toft


Personlig præsentation:

Jeg vil gerne bidrage til arbejdet med at få flere dygtige arkitekter optaget som medlemmer i Kunstnersamfundet, og jeg opstiller derfor til Kunstnersamfundets Jury.

Gennem mit arbejde, der placerer sig i krydsfeltet mellem arkitektur og billedkunst, har jeg opbygget et bredt fagligt netværk, som vil være brugbart i forhold til at få kontakt til nye medlemmer.

Jeg er lektor, ph.d. i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus, hvor jeg har undervist og forsket i en årrække. Min ph.d.-afhandling: Arkitektur og Fotografi. Et studium af forholdet mellem præsentation og repræsentation (2006) beskæftiger sig med arkitekturfotografi og forholdet mellem arkitektur og fotografi. Jeg har deltaget i gruppe- og soloudstillinger om arkitektur og arkitekturfotografi i ind- og udland, og jeg har forelæst og undervist på flere forskellige internationale universiteter og arkitektskoler. Jeg har kurateret udstillinger om arkitektur og arkitekturens repræsentation, og jeg har skrevet interviews og artikler til tidsskrifter og bøger om arkitektur, arkitekturuddannelse, arkitekturfotografi og billedkunst. I 2014 var jeg medstifter af Photobook Week Aarhus den første fotofestival i Danmark helliget fotobogen og dens diskurs, og siden 2015 har jeg været præsident for Nordisk Arkitekturforskning (NAF), et forskernetværk, der samler forskere i arkitektur og kunstnerisk udviklingsarbejde fra de nordiske lande.

Det er vigtigt at værne om den kunstneriske dimension i dansk arkitektur og arkitekturuddannelse. Danske arkitekter efterspørges internationalt for deres formgivningskompetencer, deres demokratiske design samt deres evne til at tænke i helheder og skabe arkitektonisk merværdi i samfundet. Ligeledes efterspørges den undervisningsmodel, som de er rundet af; en undervisningsmodel, der med udgangspunkt i akademiets tanker betragter arkitektur som en kunstnerisk disciplin. Jeg vil gerne bidrage til udviklingen af den styrkeposition, som dansk arkitektur besidder, og jeg vil gerne udbrede kendskabet til Akademiraadets og Juryens arbejde. Det er vigtigt, at Akademiraadet styrkes, og at Kunstnersamfundet fremadrettet får flere nye og yngre medlemmer, der vil indgå i udvalgsarbejde og faglige diskussioner til gavn for dansk arkitektur. Juryen må påtage sig et større opsøgende arbejde for at finde især yngre og nyuddannede kadidater, og jeg vil gerne deltage i dette arbejde.
A.E. Toft


SE CV