Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Erik Brandt Dam


Personlig præsentation:

Jeg er medlem af Akademiraadet genopstiller til Akademiet. I de sidste tre år har jeg siddet i Akademiraadet og bidraget med høringssvar på sager med både specifikke og generelle problemstillinger, fra højhusbyggeri på Nuuks Plads, Rådmandsgade 34, Slagtergårdene, Haderslev Havn og aktuelt Vesterport i København.
Akademiraadet skal være en kritisk stemme, når store forandringer planlægges i by og landskab.
Med en faglig ballast fra større omdannelsesprojekter i både landskabets, byens og bygningens skala og som lektor ved KADK, stiller jeg mig til rådighed for Akademiet og vil arbejde fokuseret på at bidrage til stadig øget opmærksomhed over for det givne, at give fortiden transport ind i fremtiden ved at pege på værdier og muligheder i det, der ligger lige foran os - så vi kan huske, hvem vi selv er og give arven videre. Det er vigtigt i en verden i hastig forandring. Bæredygtigt tilmed.
Strategisk vil jeg bidrage til at Akademiraadets fortsatte udvikling som en værdsat rådgiver for stat og kommuner.

SE CV