Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Thorhallur Sigurdsson


Personlig præsentation:

Jeg er arkitekt uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København i 1996 og har drevet egen tegnestue, Andersen & Sigurdsson Arkitekter sammen med Ene Cordt Andersen siden min afgang på Akademiet. Tegnestuen har mere end 20 år lang historie rodfæstet i den skandinaviske kultur og tradition med fokus på fællesskab, transparens, social ansvarlighed, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet.

Vi er en mindre tegnestue der løser opgaver på alle skalaniveauer der spænder fra planlægning og bygninger, til indretning og design. I vores arbejder lægger vi vægt på at kreativitet og arkitektonisk kvalitet skal gå hånd i hånd med funktionel og byggeteknisk kvalitet med fokus på det stedbundne og den særlige fortælling der hører et givent sted til. Tegnestuen har en lang tradition for deltagelse i konkurrencer, hvor tegnestuen tydeligt har markeret sig.

Jeg kommer selv fra Island og har i mit virke som arkitekt løst en hel række opgaver i Island, foruden de arbejder som tegnestuen har i Danmark.

Jeg har undervist på Kunstakademiets Arkitektskole, ligesom jeg har været ekstern lektor på DTU, Architectural Engineering. Jeg er endvidere udpeget censor ved de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Jeg har i de sidste 3 år været medlem af Juryen hvor jeg sammen med et hold dygtige og inspirerende kollegaer har været med til at optage kvalificerede kunstnere til optagelse i Kunstnersamfundet. Et hverv som giver et godt indblik i hvad der rører sig i faget. Vi har for nylig i juryen igangsat en hvervekampagne med henblik på at opsøge og opfordre yngre og nye talenter til at søge optagelse i Kunstnersamfundet. Et påbegyndt arbejde som jeg ønsker at fortsætte med. Derfor stiller jeg op til juryen for endnu en periode.

Med venlig hilsen,

Thorhallur Sigurdsson, arkitekt maa, faí

SE CV