Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Stine Ljungdalh


Personlig præsentation:

Kort personlig præsentation – Stine Ljungdalh – Kunstner Ph.d.:

Jeg ønsker at stille op til både Akademiråd og Jury, da jeg mener, at jeg vil kunne bidrage med min erfaring. Jeg har haft en stor del af mit virke i London, hvor jeg er uddannet, har virket som kunstner og har undervist på universiteter. Ved siden af dette arbejdede jeg 3 år på deltid på an (Artist Newsletter). Her var jeg engageret i kunstneres rettigheder og muligheder i England. Det ligger mig meget på sinde, at vi som kunstnere får bedre vilkår i samfundet med det udgangspunkt, at kunsten er et af hovedingredienserne i den lim, som binder et samfund sammen. Internt i kunstverdenen viser den ene undersøgelse efter den anden, at der er skævvridning i kønsfordelingen, dette punkt bør også adresseres, hvor der er grund til det.

Min baggrund kort:

Jeg er født i Aarhus 1969. Som kunstner, forsker og kurator arbejder jeg konceptuelt på tværs af disciplinerne fotografering, objektfremstilling, installation, film og tekst, centeret om ”forestillingsevnen” og dens forhold til vidensproduktion.

Jeg er uddannet BA (Hons) i kunst fra Falmouth University (1999) med en afhandling med titlen Emptiness. Udover at være interesseret i fysik, rejste jeg til Sikkim under mit studie for at besøge buddhistiske klostre. I 2005 afsluttede jeg min MA i kunst ved Royal College of Art, London. Her blev jeg valgt som Ung kunstner ved CERN (2004), det gjorde det muligt for mig at fortage fire researchophold på CERN (Den Europæiske Organisation for Nuklear Forskning). Min MA-afhandling, A Sense Of Motion, blev inspireret af disse ophold på CERN. I 2006 tog jeg et pædagogikum på Greenwich University, og arbejdede en årrække i London som kunstner, mens jeg underviste deltids og arbejdede på an. I 2011 blev jeg medlem af Kingston Research Group i Center for Useless Splendor, en gruppe af kunstner-forskere, der blev oprettet af Turner-prisvinderen Elisabeth Price. I 2016 afsluttede jeg min praksisbaserede Ph.d. ved Kingston University med en afhandling med titlen: The Zone - a Subjektive Investigation Set Up As A Meta-fictional Play towards Recognition of the Event in the Process of Creation. Efter min Ph.d. i 2016 tog jeg kontakt med DTU Fysik, hvor jeg har været tilknyttet siden som kunstner. Jeg arbejder herunder med opførelsen af flere permanente værker, som vil blive opstillet på DTU i 2020.

SE CV