Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Eva Carstensen


Personlig præsentation:

Gennem et valg til Akademiet ønsker jeg at medvirke i arbejdet for fremme af kunstnerisk kvalitet. Et af mine interessefelter er landskabs- og byrum, deres indvirkning såvel som udtrykspotentiale, med et stort fokus på klimakrisen i alle aspekter. Som nuværende medlem af Kvindelige Kunstneres Samfunds bestyrelse ønsker jeg at arbejde for ligestilling og mangfoldighed. Jeg følger den aktuelle samfundsdebat og føler ofte at kunst repræsenterer potentialer, jeg gerne så komme endnu mere i spil. Dét vil jeg gerne arbejde for.

SE CV