Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Signe Vad


Personlig præsentation:

Billedkunstner Signe vad
f. 1967
www.signevad.dk
www.tsoc.zone

Min praksis er tvedelt. Den ene foregår fordybet i arbejdet alene på atelieret på Fabrikken for Kunst og Design. Den anden er aktivistisk, kuratorisk og kollaboratorisk og resulterer f.eks. i udstillingsplatforme og involverende events.

I min studiebaserede praksis, arbejder jeg primært med fotografi-, video-, og installation.
Jeg arbejder med det sære, det erotiske og det groteske som en livsnerve; en poetisk dialektik der kritiserer de besynderlige menneskefjendske magtsystemer som former vest-verdenen. Jeg undersøger eksistentielle, filosofiske spørgsmål; og omformulerer dem til metaforiske eller sanselige værker der behandler fremmedgjorthed, sameksistens, magtsystemer, sanselighed og den viltre organisk natur. Mine værker bærer altid en kommentar til, hvordan vi forholder os til- og skaber verden; og hvordan vi kunne eksistere i den sammen.
Udstillinger bliver fortællinger opbygget af installationer af latex og organiske materialer, performative metaforiske kunstfotografier, eller sanselige abstrakte fotografier, close up’s af kød eller moderkagevæv; fotografiske værker som konfronterer os med den natur vi er tættest på, vores eget kød, vores direkte fysiske forbindelse til hele klodens organiske liv.

Den anden side af min kunstneriske praksis er aktivistisk og handlingsorienteret. Hele vejen igennem, i mit kunstneriske virke, har jeg arbejdet parallelt med at opbygge fællesskaber, æstetiske udenfor-skaber og mødet omkring kunst. I egenskab af arrangør og kurator har jeg lavet kritiske platforme hvor kunstnere og gæster har kunnet mødes, udstille og performe på kryds og tværs. Jeg har i ti år været en del af det Europæiske netværk for kunstnerstyrede platforme AIM (www.artistsinitiatives.com)
Senest har jeg været medskaber at kunstnergrupperingen the Syndicate of Creatures (www.tsoc.zone), og derigennem arbejder på et nyt aktivistisk projekt til foråret.

SE CV