Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Anders Dragheim


Personlig præsentation:

Erfaren projekt- og projekteringsleder bl.a. med udvikling af en række forsøgsbyggerier med særligt fokus på miljø og energi.
Meget stor viden om energi-renovering af industrialiseret boligbyggeri og erfaring fra renovering af ca 5.300 boliger.
Udvikling af CASA NOVA - etagehuse i træ i samarbejde med COWI og Skanska.
Projektleder-arkitekt for projektering og udførelse af en række bebyggelser i træ-
Projektleder og hovedforfatter på en række publikationer og foredragsholder om bl.a.
”22 overfrakker – facadeinddækninger” og ”Etageboliger i træ i Europa”.

SE CV