Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Gitte Juul


Personlig præsentation:

Vision:
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for at styrke samarbejdet mellem arkitekter og billedkunstnere og diskutere arkitekturens og kunstens rolle, indflydelse og ansvar i samfundsdebat og byudvikling.
Jeg har siddet i Akademiet i den foregående periode, hvor jeg deltog i arbejdet med Akademiraadets Tyve Anbefalinger. Det arbejde vil jeg meget gerne være med til at følge op på.


Kunstnerisk praksis:
Jeg tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1995 og har drevet selvstændig arkitektvirksomhed lige siden, sideløbende med undervisning på Arkitektskolen.
De seneste fire år har jeg været ansvarlig for Blok 1: Bosætning, som er et intens forløb med 150 1. års studerende. I min praksis, såvel som i min undervisning, er det vigtigt for mig at have øje for kompleksiteten i arkitekturens samfundsmæssige betydning. I min optik betyder det at bosætning og byudvikling må opstå i samspil med de steder, ting og mennesker der findes i forvejen.
I 2019 etablerede jeg således et tæt samarbejde mellem Blok 1: Bosætning, beboere i Fiskerhavnen og de professionelle aktører i relation til den aktuelle sag om byudvikling på Stejlepladsen.


Refleksion er indbygget i mit arbejde, hvor erfaringer løbende formidles i publikationer og via hjemmesider. Refleksionen er medvirkende til at give min praksis og undervisning retning og til at sætte temaer og spørgsmål for kommende projekter.

Pt. er jeg indskrevet på Arkitektskolen i Århus / Arkitektur fakultetet på Universitetet i Ljubljana, hvor jeg er i færd med at skrive en praksis baseret PhD.

Jeg har bred erfaring med at planlægge og organisere projekter gennem min egen kunstneriske / arkitektfaglige praksis med tværfaglige samarbejder i relation til eksempelvis borgere, billedkunstnere og kommuner. Eksempelvis var jeg med i arbejdsgruppen for det af Statens Kunstfond initierede projekt, SOUP i Urbanplanen. Jeg har været leder af Kontoret for Kunst i Byen; - et projektrum initieret af Ballerup Kunstråd, der arbejdede med byudvikling som en selvundersøgende proces. Siden 2014 har jeg været en del af Skulpturlandsby Selde, som er initieret af billedkunstner og kurator Marianne Jørgensen i samarbejde med landsbyens beboere.


SE CV