Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Khaled Ramadan


Personlig præsentation:

Herunder følger mine visioner for Akademiraadet.
Jeg stiller op til Akademiraadets Akademi og Jury for at arbejde sammen med komiteen om at udvikle og udvide Akademiraadets rolle i samfundet. Jeg vil hjælpe med udforme kunstneriske visioner for fremtiden og hjælpe Akademiraadet med at styrke forholdet mellem kunstkvalitet, kunstner, institution og samfund.

Gennem årene har jeg siddet i flere kunstudvalg og arbejdet som lektor, kurator og konsulent for en række undervisnings- og kunstinstitutioner. Jeg er derfor udstyret med mange års gode erfaringer og professionalisme og kan bidrage til at løfte den kunstneriske og æstetiske kvalitet i samfundet.

I øjeblikket arbejder jeg som eksaminator for de videregående uddannelsesprogrammer under Det Danske Ministerium for Videregående Uddannelse og som evaluator for Alto Universitets professoruddannelse. Tidligere har jeg været seniorrådgiver for Dansk Kunstråd (2009-2012), udpeget som kurator for Manifesta 8, Spanien 2010, og Maldivernes Pavillon på Venedigbiennalen i 2013, og udnævnt som dommer i nationale og internationale kunstkomiteer.

Mit arbejde nationalt og internationalt som kunstner, rådgiver og kurator har givet mig solid og veletableret kulturel og akademisk viden om samtidskunst, kunsthistorie og kunstkritik. Min kunstneriske praksis har udviklet sig i balance mellem teori og nutidige kunststrømninger, og jeg har beskæftiget mig med kunst, kuratering, akademisk undervisning og administration inden for kunst og kultur i over 20 år. Jeg er med andre ord en rutineret kunstner, kunsthistoriker og kurator og har viden om og erfaring med både den skabende proces, den nutidige kunsthistoriske kontekst, de strøm¬ninger der findes i kunstlivet, og de krav der stilles til kunstnere og kunstnerisk kvalitet. Jeg er sikker på, at min viden og erfaring vil passe godt ind i Akademiraadets Akademi og Jury, hvor jeg vil arbejde tæt og samvittigheds¬fuldt med de øvrige medlemmer for at levere et professionelt og ansvarsfuldt resultat.

Khaled Ramadan
Kunstner, kurator, underviser og kulturforfatter
Tidligere:
Ekstern konsulent for Prins Claus-Fonden 2013-2019
Kurator på Maldivernes Pavillon, 55. Venedigbiennale 2013
Rådgiver for Manifestafonden, Holland 2010-2013
Seniorrådgiver for Dansk Kunstråd, 2009-2012
Med-kurator på Manifesta 8, Murcia Spanien, 2010SE CV