Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Erik Øckenholt


Personlig præsentation:

Jeg stiller op til valg, da jeg mener det arbejde, som Akademiraadet udfører er af afgørende stor betydning for det danske samfund. I disse år er der en tendens til at beslutninger, der vedrører æstetiske spørgsmål, træffes alt for hurtigt og på et ukvalificeret grundlag. Her mener jeg at Akademiraadet udgør en vigtig og central modpol i en bred vifte af anbefalinger til magtudøverne i Danmark. Det gælder fx en højnelse af skoleelevers billedkunstneriske viden og dannelse, samt en bedre og mere gennemarbejdet æstetisk udformning af det offentlige rum. Det er arbejdet med disse og lignende sager, jeg stiller op for at deltage i.

Når det gælder min egen praksis, har jeg i de senere år været stærkt optaget af at minimere udtrykket i mine arbejder, der består af både todimensionale arbejder på lærred og papir og af tredimensionale keramiske arbejder. Hertil kommer den hybride kunstform relieffet, der befinder sig et sted mellem 2d og 3d. Mine arbejder kan ses som bevidste undersøgelser af den tidlige modernismes abstrakte formsprog. Ikke efterligninger, men en adoption af den frisættende karakter, som den abstrakte kunst repræsenterede i begyndelsen af det 20. århundrede. Eksempler på dette arbejde kan ses på www.erikockenholt.dk En del af min energi har jeg også lagt i at arbejde med at danne alternative rum for mødet mellem forskellige kunstnere og deres arbejde. Det gælder med udstillingerne Volume # 1 og Volume #2 samt Grids and Puddles
http://kopenhagen.dk/magasin/magazine-single/article/en-generoes-og-elegant-gestus-udstillingsprojektet-volume-1-og-volume-2/