Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Bjarne v H H Solberg


Personlig præsentation:

RESPEKT FOR KUNSTNERNES ARBEJDE

Kulturministerens nye forslag vil give endnu flere unge kunstnere den illusion, at man kan leve af det, man laver. Men så må det offentlige også betale løn – ikke almisser.
Dette var overskriften på et debatindlæg jeg skrev til Information 1997 om vores økonomiske situation som billedkunstner.
https://www.information.dk/debat/1997/08/respekt-kunstnernes-arbejde

Min artikel der er skrevet for 22 år siden og er en blandt mange andre artikler, der gennem årene er skrevet om vores urimelige økonomiske vilkår som billedkunstner.

Vi hører til den sidste arbejdsgruppe der ikke modtager løn når vi arbejder direkte for staten fx udstillinger på museer.

Men nu lader det til, at der er lidt lys for enden af tunnelen.

Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune (som tidligere hed Københavns Kommunes Billedkunstudvalg), har besluttet at de fremover ikke vil støtte projekter, hvis der ikke er sat penge af til kunstnerhonorar, de understreger, at kunstnerne skal betales for deres arbejde. Politisk er der fokus på ligestilling både kønsmæssigt og generelt. Det gælder også i forhold til at sidestille kunstnererhvervet med andre erhverv, hvor man bliver betalt for det arbejde man udfører.

Statens Kunstfond lægger også vægt på kun at støtte projekter med et passende kunstnerhonorar.

Museernes og Kunsthallernes organisation forhandler i denne tid om honorering af udstillende kunstnere. med de tre kunstner organisationer. Billedkunstnernes Forbund (BKF), Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UUK) og Dansk Billedkunstneres Fagforening (DBF)

Jeg forventer at Akademirådet er med til at støtte og skubbe på denne utrolig positive udvikling.

Slutcitat fra min artikel 1997
’Faktisk er det alle dem, der sidder i ledende stillinger inden for museums-og udstillingsverden, vi bør rette vores krav til. Det er dem, der vejleder Kulturministeriet og har været med til at skabe og bevare den nuværende fordeling af de økonomiske midler. Det er deres moralske ansvar at kæmpe for vores ret. Faktisk må det være utroligt pinligt at vide, at deres magt og position skyldes kunstnernes indsats, og at kunstnernes urimelige arbejdsvilkår skyldes deres manglende moral’.

SE CV