Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Jan Søndergaard


Personlig præsentation:

Jeg er meget inspireret af de "20 anbefalinger" udarbejdet af Akademirådet indeværende år.
Jeg mener at langt størsteparten af problemstillingerne refererer til mine faglige kompetancer, hvorfor jeg ønsker at blive inddraget i eksekveringen af anbefalingernes indhold.
Mit særlige fokus er dog rettet mod uddannelsen på KADK. hvor jeg nu alene er ansat med realiseringen af min Kunstneriske Uviklings Virksomhed for øje.
Jeg ønsker gennem denne at tilskønne til et større bevidsthed om Akademiets nødvendighed blandt de kandidatstuderende jeg er i kontakt med gennem dette arbejde. .

mvh Jan Søndergaard professor med fokus på Kunsnerisk Udviklingsarbejde

SE CV