Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Helle Juul


Personlig præsentation:

Mit arkitektfaglige virke, min måde at arbejde på, udvikle og blive inspireret på - udspringer af et bredt aktivitets- og interessefelt, som udmøntes i forskellige faglige virksomheder. Aktiviteter der får gensidig indflydelse de forskellige discipliner imellem. I mit praktiske arbejde såvel som forskningsmæssige (Ph.D. afhandling 1994 ) har jeg fastholdt et ønske om at synliggøre og aktualisere relevante temaer, gennem udstillinger, undervisning, artikler, forelæsninger, seminarer og høringer. Aktiviteter der uophørligt har kredset om det bymæssige felt - som udgangspunkt - som fascination - som redskab.Jeg er founding partner i Juulfrost arkitekter, og har en særlig kernecompetence som knytter sig til udvikling og fremtidssikring af campusområder og har haft ansvar for flere internationale undersøgelser inden for strategisk planlægning af campus og læringsmiljøer- bla.a I 2004 – Fremtidens Universitet, SFOU, og 2008 – Fremtidens Campus “Fra den akademiske landsby til den urban universitetshub”. UBST. Desuden forfatter til bøger om moderne campusplanlægning, Fremtidssikring af byer og Byrum, Byens rum 1 og 2 se: www. Byensrum.DK finansieret af Realdania .
Desuden mangeårig erfaring som underviser på KA, KTH, Pratt institute, DIS og RMIT, Melbourne og er jurymedlem i danske og internationale konkurrencer, medlem af ECP, associeret medlem af INTA Roundtable, Akademirådets censorkorps, på DTU og AAU. Jurymedlem i Ralf Erskin price SE, og netop udnævnt som Govermental board i INTA, international urban development association.

 Senest i 2020 udpeget som strategisk specialist i forhold til udvikling af program for 100 russiske arkitekter _ program styret af Strelka KB.
Som grundlægger med Flemming Frost af JUULFROST ARKITEKTER har jeg desuden opnået solid praktisk erfaring med strategi, organisationsledelse, udvikling og drift.
 Kompetencer: Teamledelse, konceptudvikling, byrumstrategier, byrumsanalyser, 
forskning/undervisning og dialogplanlægning.
Er levende interesseret i samfundsforhold - ytrer mig og forholder mig til det omgivende samfund - som en naturlig del af mit fag.

SE CV