Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Eva Hansen


Personlig præsentation:

Jeg vil gerne stille op til Akademiet for perioden 2020 - 2026..
Jeg er for et års tid siden trådt ind i Akademiraadet og har lyst til at fortsætte arbejdet der. Vi er inde i en spændende fase med udvikling af ny strategi og vision m.v.
Gennem mit virke som arkitekt i 30 år har jeg opnået betydelig erfaring som både praktiserende arkitekt, underviser på Arkitektskolen, Censor, fagdommer m.v. Desuden har jeg medvirket i en række faglige fora - Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg, Danske ARKs bestyrelse, ARKITEKTENS redaktionsudvalg, mentorordning m.v.
Disse aktiviteter har sammen med arbejdet som leder af BBP Arkitekter givet en solid indsigt og forståelse for fagets udvikling, muligheder og begrænsninger i bred forstand. Den arkitektfaglige diskussion om aktuelle problemstillinger inden for landskab, by og byrum er spændende og vigtig. Akademiraadet skal vedblive at være en kompetent, relevant og uvildig rådgiver for offentlige bygherrer. Vi skal være proaktive og bringe generelle arkitektfaglige og kunstneriske emner på dagsorden i relevante medier.
Akademiraadet skal også behandle enkeltsager, når en offentlig myndighed henvender sig med en problemstilling. Men her er det vigtigt, at løfte sagen op på et overordnet og mere generelt niveau.
Stem på mig, så jeg kan fortsætte arbejdet.

SE CV