Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Bente Sonne


Personlig præsentation:

Jeg hedder Bente Sonne, jeg er billedkunstner på 69 år, elev af Palle Nielsen og medlem af Kunstnersamfundet gennem mange år.

Jeg har siden 1993 boet i Sønderjylland, og blev i 1995 medlem af Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen, en dansk-tysk kunstnersammenslutning, som jeg de sidste 13 år har været formand for.

Jeg mener, jeg har en ret høj integritet, og er optaget af spørgsmål om kvalitet, som jeg ikke mener er i modsætning til folkelighed og bredde. Jeg er optaget af høj kunstnerisk kvalitet til alle, elite som bredde.

Det gælder høj kvalitet i den billedkunstneriske uddannelse på alle niveauer, til kunst i det offentlige rum mmm.
Jo mere kvalitetskunst borgerne er i berøring med, jo større
direkte erfaring, jo mere ved borgerne noget om kvalitet.

Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvad kvalitet er og kan være og træffe afgørelser på baggrund heraf, herunder medlemmers optagelse i Kunstnersamfundet.


SE CV