Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Mille Kalsmose


Personlig præsentation:

I min kunstneriske praksis beskæftiger jeg mig med større installationer og skulpturelle figurer der ofte inddrager teknologi og samarbejder med forskere. Jeg kredser omkring eksistentielle tematikkerne, som hvem vi er i relationen til ”os selv” og “den anden” samt angsten for at miste ”os selv” og ”den anden”. Jeg søger at finde frem til en art ”survivalkits” eller ”set of rules” for det at være menneske.
I et af mine projekter kan f.eks. nævnes et samarbejde med en neurolog og psykolog omkring lydens helende egenskaber. Sammen har vi udviklet et lydspor, der kan benyttes til behandling af depressionsramte patienter.
Jeg er uddannet på Universitat Autonoma de Barcelona, (UAB) og har desuden læst på School of Visual Arts, (SVA) i New York og har stadig mit atelier i New York og København. Jeg har en stærk tilknytning til den danske kunstscene, og har bl.a virket i en årerække i bestyrelsen i BKF, men er samtidig skolet i udlandet, hvilket har været med til at give mig nogle anderledes vinkler på billedkunstbranchen.
Jeg er i øjeblikket ved at udvikle udsmykningsprojektet “Collected Minds”, hvor beskueren aktiveres og inviteres til at udfordre, udforske og dele både personlige og kollektive minder, følelser og erfaringer, det har senest være udstillet på FN hovedkvarter i New York i samarbejde med Singularity University og NASA.
Vi lever i en tid hvor billed kulturen i høj grad hersker i vores omgivende samfund og alligevel ser jeg ikke et kvalitativt billed univers eller at billedkunstneres viden og essens tillægges større værdi eller synlighed.
Til trods for at vi er en højspecialiceret branche med unikke forhold er vi ikke på samme måde som det øvrige samfund markedsdrevne, men er reguleret af en helt række andre værdier. Desuagtet mener jeg at vi har brug for høkvalificerede eksterne samarbejdspartnere, som en vilkårlig anden branche har. Vi har brug for at få hjælp til lobbyisme og allierede i de organer hvor rammerne for vores virke besluttes sådan vi for alvor at kan blive hørt og få tålelige samfundsmæssige grundvilkår. Derfor vil jeg gerne arbejde for at finde løsninger, hvor f.eks. førende eksperter er villige til at arbejde for billedkunstnernes vilkår, sådan vi har de bedste ressourcer til rådighed når vi f.eks. skal skal forhandle skatte og udsmykningsforhold for branchen.

SE CV