Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Jane Havshøj


Personlig præsentation:

Mit erfaringsfelt som arkitekt er dels praktiserende med egen tegnestue og dels som underviser og censor på Institut for Arkitektur & Design Aalborg Universitet og KADK.
Jeg har ofte samarbejdet med billedkunstnere, hvor jeg oplever, at vi sammen har styrket fokus på det kunstneriske aspekt.
Jeg stiller op til Akademiet, fordi jeg gerne vil medvirke til at udvikle sproget og styrke samtalen om det ikke konkrete i faget, det sansede, det anede, det usagte ift at gøre fagområdet til en nødvendig formuleret del af samfundsdebatten.

SE CV