Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Lars Juel Thiis


Personlig præsentation:

Jeg søger opstilling til Akademiet efter 6 givtige år i juryen. Det er vigtigt for mig at Akademiets potentiale for at fremme de kunstneriske fags nødvendighed kommunikeres og gøres synlig - for hele landet. I et foranderligt samfund, der pt. er præget af manglende tiltro til viden og mistillid til historiske institutioner, skal vi åbne Akademiets faglige tyngde så den bliver ikke blot synlig, men også forståelig for borgeren. Nedbryde elfenbenstårnene og deltage i debatten om kunstens levevilkår - og samtidig turde komme på forkant med samme debat. Akademiet skal være fremadskuende og søge den nødvendige forandring - med den historiske ballast og kunstnersamfundets reservoir af viden, som spejl til at forme og pejle 'Det Nye Land'. Som nordjyde ville jeg som parentes insistere på at dialogen også når ud til det yderste næs. Byggeri i alle landets afkroge har givet mig erkendelsen af ildsjælenes vigtige viden, der værner om stedernes mangfoldighed og særegenhed, de der passer på Danmarks historier, også bliver taget med på råd når det nye skal defineres. Godt nytår!

SE CV