Information » valg 2020 » Præsentation af kandidat

Kristian Jensen


Personlig præsentation:

Mit navn er Kristian Sverdrup, og jeg er uddannet fra Billedhuggerskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (2005). I løbet af det sidste årti har jeg arbejdet som billedkunstner i Danmark, og foreløbigt har mit kunstneriske virke udfoldet sig på tværs af medier som video, grafik, skulptur og maleri. Jeg blev i en tidlig alder diagnosticeret med cerebral parese (spastisk lammelse), og som følge deraf har jeg længe beskæftiget mig med krydsfeltet mellem videnskab, kunst og krop.

Min seneste udstilling ”Body, beauty and bits” blev for nylig afholdt på Xbunker i Sønderborg. Udstillingen bestod af fem plasticrelieffer og fem grafiske værker, som alle var baseret på ultralydsscanninger og elektroniske målinger af min krops aktivitet. Formålet med udstillingen var dermed at give forrang til kroppens eget sprog. De grafiske værker fungerede som et afdæmpet supplement til de selvlysende ultralydsscanninger, og på denne måde blev udstillingens interne kontraster fremhævet. Kontraster har konceptuelt altid haft en central plads i min praksis, og med ”Body, beauty and bits” søgte jeg at opnå en dialog med de besøgende om forholdet mellem det indre og det ydre, mellem kunst og videnskab og mellem kroppens mulige defekter og samtidens kropslige idealer.

Jeg opstiller til Akamiraadet, fordi jeg synes, at det kunne være spændende at få lov til at beskæftige mig med forbedringen af kunstens vilkår. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med til at sikre og vedligeholde Akademiraadets høje niveau og derudover arbejde for, at rådet bliver ved med at afspejle den evigt foranderlige kunstscene i Danmark.

SE CV