Udpegelser

 

Akademiraadet udpeger og indstiller fagkyndige personer til diverse repræsentantskaber, bestyrelser, råd, udvalg mv.
Udpegelserne og indstillingerne sker ud fra et ønske om at placere de bedst egnede og mest kvalificerede personer på posterne.

De udpegede medlemmer er ikke bundet som repræsentanter for Akademiet, men udøver deres virke ud fra personlige skøn og vurderinger.