Rådgivning

Akademiet har i over 100 år haft et udvalg, der har rådgivet om kunst i kirker, kapeller og på kirkegårde. Udvalget er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i forbindelse med ideer og projekter til udsmykninger i og omkring kirker herunder planforslag vedrørende kirkegårde og præstegårdshaver. 

Kirkerne og kirkegårdene, der er en betydningsfuld del af den fælles kulturarv, er væsentlige vidner om den religiøse udvikling i samfundet samt enestående kildesteder for arkitektoniske og kunstneriske udtryk. Der påhviler derfor kirkernes menighedsråd og administratorer et stort æstetisk og kunstnerisk ansvar i forvaltningen af denne kulturarv, der rækker langt ud over det lokale og det tidsbundne. Det er udvalgets opgave at støtte og rådgive menighedsråd, der påtænker en ny kunstnerisk udsmykning i eller omkring en kirke eller planlægger en omlægning af en kirkegård eller parkagtig præstegårdshave, således at den enkelte kirkes atmosfære bevares set fra et æstetisk synspunkt og at alsidigheden fastholdes.

Udvalgets rådgivning består enten i, at stiftet sender et udsmykningsforslag til udvalgets høring, eller, hvilket udvalget gerne ser, at et menighedsråd henvender sig til udvalget med henblik på rådgivning, inden der er taget stilling til den kunstneriske udsmykning af kirken. Udvalgets medlemmer kommer gerne på besøg i kirkerne for at drøfte forslag til kunstneriske udsmykninger.

Udvalgets konsulentbesøg er gratis for menighedsrådene. 

Mailadresse: info@akademiraadet.dk

Postadresse:
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K

Henvendelser: Gerne pr. mail og senest 14 dage før et udvalgsmøde. 

Medsend venligst beskrivelse af kirken, digitalt billedmateriale af kirkerummet og eventuelt udsmykningsforslag -
for kirkegårdes vedkommende planforslag over kirkegården samt digitalt billedmateriale.

Hvis der ønskes besøg, så hent og udfyld venligst dette skema og send det til udvalget sammen med bilagsmaterialet.

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst består for tiden af 4 arkitekter og 8 billedkunstnere.

 
Medlemmer af udvalget