Gravsteder

Akademiraadet fører tilsyn med enkelte gravsteder for kunstnere og arkitekter, der har været tilknyttet Akademiet. Kirkegårdene og gravstederne er listet op nedenfor.
Udgifterne til vedligeholdelsen mm. af gravstederne afholdes for hovedparten af Akademiraadet.

Tilsynet med gravstederne under Akademiraadet varetages i praksis af Udvalget for Kirkekunst.

 

Garnisons Kirkegård 
N .1.15 Maleren Carl Fr. Sørensen (1818-79)
Marinemaler, medlem af Akademiet 1856.
Sten og buste på gravsted udført af O. Evens, 1880.

 

Holmens Kirkegård 
Gl.s.ø., D.D.3 A Billedhuggeren Fr. R. Hertzog (1821-92).
Medlem af Akademiraadet 1887, af plenarforsamlingen 1890.
Assistens Kirkegård 
A.88. Billedhuggeren Andreas Weidenhaupt (1738-1805)
Musealt område fra 2020.
Medlem af Akademiet 1770.
Monument udført af N. Dajon
A.232: Billedhuggeren Johs. Wiedewelt (1731-1802)

Musealt område fra 2020.
Medlem af Akademiet 1759, professor og direktør. Monument udført af A. Weidenhaupt. Rådet overtog i 1894 forpligtigelserne til vedligeholdelse og fornyelse. 
A.988: Maleren Jens Juel (1745-1802)

Musealt område fra 2020.Medlem af Akademiet 1782, professor og direktør.
Gravstedets sarkofag oprindeligt udført af A. Weidenhaupt, fornyet i 1872.


A315/6: Maleren Christen Købke (18-10-1848)

Musealt område fra 2020.
Agreeret Akademiet 1842. (Medlemsstykke forkastet 1846).

Indtil 1981 var gravstedet et ”legatgravsted” med forudbetaling af diverse ydelser.

Gravstedet blev i 1982 overtaget af Akademiraadet.
I alt er nedsat 9 i graven (1996)
C689: Maleren Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809)

Mindeparkområde fra 2020.
Medlem af Akademiet 1778, professor og direktør.

Granitstenen (en 'bautasten') har bronzerelief, der skulle være en afstøbning af Sergels relief af Abildgaard og er formentlig rejst i 1880'erne.

C266: Maleren C.V. Eckersberg (1783-1853)
Mindeparkområde fra 2020.
Medlem af Akademiet 1817, professor og direktør.

Gravstenen er en enkel marmorplade med inskription.
Nedsatte i gravstedet – iflg. begravelsesbrev af 3. januar 1996:
24/7 1853: C.V. Eckersberg
13/4 1877: E.J. Eckersberg
17/8 1878: J.H. Eckersberg
3/12 1889: Erling Carl Vilhelm Eckersberg
7/4 1891: Jens Juel Eckersberg
E538: Billedhuggeren H.E. Freund (1786-1840)
Mindeparkområde fra 2020 Medlem af Akademiet 1829, professor.

Gravstenen og relief udført af H.V. Bissen og G.C. Freund.

Frederiksberg Kirkegård 
   
3.2.44 + 3.1.12: Arkitekten Th. Bindesbøll og Maleren Augusta Dohlmann

Charlottenborg Kunsthal betaler fornyelse og vedligeholdelse og sætter evt. arbejder i værk.
 
Solbjerg Kirkegård 
   
3D 33: Maleren Niels Simonsen (1807-1885)
Genre- og bataillemaler. Medlem af Akademiet 1848, professor
 
1b 400: Landskabsmaler Carl Henrik Koch Møller (1845-1920)

Landskabsmaler Carl Møllers Rejselegat”, stiftet af datteren i 1979
 
  
Gentofte Kirkegård 
A200: Landskabsmaleren Frederik Sødring (1809-1862)
Agreeret Akademiet 1842.
 
Lyngby Kirkegård 
Gl. 78G66: Landskabsmaler Frederik Kraft (1823-1854)

Kirkegården er fredet i januar 2001.

Søllerød Kirkegård

RK196 III: Billedhuggeren C. Aarsleff (1852-1918)
Medlem af Akademiets plenarforsamling 1887, medlem af Akademiraadet, professor og direktør.

Grevstenen er en kopi af en antik græsk stele, udført af Aarsleffs elever på Billedhuggerskolen under Utzon-Franks Ledelse.
Helsingør Kirkegård 
HGØ 27 028: Gerda Iversen (Salomon – Sörensen, 1891- 1920).

"Gerda Iversens Mindelegat" stiftet 1940 af cand. mag. Karen Iversen.