Udtalelser

Landskabsudvalget bistår Akademiraadet med vurderinger og udtalelser (rådgivning) vedrørende miljø og planlægning af landskabsæstetik og evt. tilgrænsende felter, og udvalget kan afgive udtalelser i sager inden for feltet.

2022

2021

 2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2015

 

2014