Optagelse i Kunstnersamfundet

Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet på baggrund af en vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede produktion.

Her kan du læse om optagelseskriterier og -regler og retningslinjer for bilag. Ansøgningsskemaerne er til højre her på siden.

Ansøgningerne behandles løbende, og der kan søges om optagelse enten i Kunstnersamfundets Arkitektur- eller Billedkunstsektion.

Arkitektursektionen: Arkitekter, der arbejder inden for den bundne/funktionsbestemte kunst, og som praktiserer enhver form for kunstnerisk motiveret arkitektur eller design inden for fx bygningsarkitektur, planlægning, landskab, møbler, industriel og grafisk design. 

Billedkunstsektionen: Billedkunstnere, der arbejder med den ubundne/fri kunst og som praktiserer enhver form for skabende kunst som maleri, skulptur, rum, objekter, installation, foto, video, performance, tekstil, digital eller anden ny medie.Juryen tilstræber, at behandlingen af en ansøgning ikke strækker sig over mere end to møder. Juryens afgørelse på ansøgninger om optagelse meddeles skriftligt. Det er ansøgerens ansvar, at oplysningerne er fyldestgørende, men Juryen kan evt. udsætte behandling af en ansøgning for at indkalde supplerende oplysninger.

Bilag - Billedmateriale
Ansøgningsskema samt CV
skal indsendes i én seperat fil, såfremt det er muligt.

Det digitale billedmateriale skal sendes i en anden seperat fil og arrangeres i 1 dokument (Word, RTF eller PDF i A4 format)
Dokumentet skal ved hvert billede indeholde titel eller funktion, årstal, dimensioner, materialer og eventuel placering.
De udvalgte værker skal præsenteres på max. 15 sider i alt.

Hvis materialet er tidsbaseret eksempelvis performance, film eller lyd, henvises der til link eller lign.

Der modtages også print, kataloger mm., men Juryen kan ikke påtage sig ansvar for indsendt materiale. Originalmateriale bør derfor ikke indsendes.
Bilagsmaterialet returneres ikke, medmindre der er vedlagt frankeret returkuvert.

Hent optagelsesreglerne her

Se også informationsfolderen om Kunstnersamfundet