Mødeplan for juryen

2022

 • Tirsdag den 1. februar 2022
 • Tirsdag den 3. maj 2022

2021

 • Tirsdag den 26. januar 2021
 • Tirsdag den 13. april 2021
 • Tirsdag den 24. august 2021
 • Tirsdag den 9. november 2021 

2020

 • Tirsdag den 28. januar 2020

2019

 • Tirsdag den 29. januar 2019
 • Tirsdag den 30. april 2019
 • Tirsdag den 27. august 2019
 • Tirsdag den 12. november 2019

2018

 • Tirsdag den 28. august 2018
 • Tirsdag den 13. november 2018