Uddelinger 2007

Akademiets Rejsestipendium 

Maleren Martin Askholm kr. 24.000

Akademiraadets Rejsefond
Billedhuggeren Dagmar Krøyer kr. 3.000
Maleren Nanna Debois Buhl kr. 9.000
Maleren Jesper Palm kr. 9.000
Arkitekten Laust Ovesen kr. 7.000

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere
Billedhuggeren Kirstine Vaaben kr. 10.750
Billedhuggeren Henriette Heise kr. 10.750
Maleren Claus Egemose kr. 14.250
Maleren Søren Ankarfeldt kr. 14.250

Landskabsmaler Carl Møllers Rejselegat
Kristofer Hultenberg kr. 6.300

Keramiker Ville Christensens legat
Billedhuggeren Elle Klarskov Jørgensen kr. 20.000
Billedhuggeren Karin Lind kr. 20.000

Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat
Billedhuggeren Finn Thybo Andersen kr. 14.000

Landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valgborg Petersens Mindelegat
Maleren Maria Thorsen kr. 10.000

Bhg. Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere
Billedhuggeren Kurt Tegtmeier kr. 9.500
Billedhuggeren Stefan Nilsson kr. 9.500

Preben Siigers Fond
Henrik Jørgensen kr. 25.000
A.M. Jobim Jochimsen kr. 25.000
Bjørn Pierri Enevoldsen kr. 25.000

Karl Mogensens Fond
Maleren Dorte Jelstrup kr. 12.000
Nina Maria Kleivan kr. 12.000

Brødrene Lorange's Mindefond
Fru Grete Aagaard Andersen kr. 7.600
Fru Else Schwalbe kr. 7.600
Fru Grete Grathwol kr. 7.600
Fru Gitte Edmund kr. 7.600
Fru Lone Mertz kr. 7.600
Grafiker Anne Marie Mejlholm kr. 7.000