Uddelinger 2008

Akademiets rejsestipendium

Kr. 24.000 kr. til arkitekten Laura Stamer

Akademiraadets rejsefond

Kr. 7.800 til arkitekten Christina Augustesen
Kr. 6.200 til billedhuggeren Jette Ellgaard Kristensen
Kr. 9.000 til maleren Mette Høyen Andersen
Kr. 8.500 til maleren Martin Askholm

Akademiraadets understøttelsesfond for billedkunstnere

Kr. 11.200 til billedhuggeren Mette Kit Jensen
Kr. 11.200 til billedhuggeren Heine Skjerning
Kr. 7.400 til maleren Christoffer Munch Andersen
Kr. 7.400 til maleren Jesper Palm
Kr. 7.400 til maleren Steen Møller Rasmussen
Kr. 7.400 til maleren Inge Reusch

Carl Møllers Rejselegat

Kr. 26.050 til billedkunstneren Søren Thilo Funder    
Kr. 26.050 til billedkunstneren Asbjørn Skou    
Kr. 26.050 til billedkunstneren Hartmut Stockter    
Kr. 26.050 til billedkunstneren Theis Wendt    

Landskabsmaler Carl Møllers rejselegat

Kr. 5.250 til Ulrik Heltoft

Slagtermester Max Wørzner og hustrus kunstnerlegat

Kr. 15.000 til billedkunstneren Jane Maria Petersen

Landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valgborg Petersens mindelegat

Kr. 10.000 til maleren Alba S. Engstrøm

Billedhuggeren Edouard Eggelings Fond for danske billedhuggere

Kr. 9.000 til billedhuggeren Eva Koch
Kr. 8.500 til billedhuggeren Karen Højsgård Nielsen
Kr. 9.000 til billedhuggeren Agneta Werner

Preben Siigers Fond

Kr. 9.300 til maleren Toni Larsen
Kr. 10.000 til maleren Jette L. Ranning

Karl Mogensens Fond

Kr. 11.000 til maleren Marianne Lipschitz Jørgensen
Kr. 10.000 til maleren Johanne Foss
Kr. 10.000 til maleren Julie Sass
Kr. 10.000 til maleren Gitte Winther
Kr. 10.000 til maleren Eva Öhrling