Uddelinger 2009

Akademiets Rejsestipendium 

24.000 kr. til billedhuggeren Espen Brandt-Møller

Akademiraadets Rejsefond

Kr. 6.000 til arkitekten Jakob Schou
Kr. 2.400 til billedhuggeren Gitte Hauptmann
Kr. 7.600 til maleren Nils Viga Hausken
Kr. 7.600 til maleren Honza Hoeck

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere

Kr.   8.600 til billedhuggeren Charlotte Bergmann Johansen
Kr.   8.600 til billedhuggeren Al Masson
Kr. 11.400 til maleren Lone Arendal
Kr. 11.400 til maleren Malene Bach

Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat 

Kr. 10.000 til maleren Anna Fro Vodder

Landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valgborg Petersens Mindelegat

Kr. 10.000 til maleren Bodil Nielsen

Bhg. Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere

Kr. 8.800 til billedhuggeren A.M. Jobim Jochimsen
Kr. 8.800 til billedhuggeren Elle Klarskov Jørgensen

Preben Siigers Fond

Kr.  8.650 til maleren Ellen Hyllemose, København
Kr.  8.650 til maleren Svend-A llan Sørensen, Odense
Kr.  8.700 til maleren Erik Øckenholt, København

Karl Mogensens Fond

Kr. 8.500 til billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen
Kr. 8.500 til billedkunstnerenKarin Lind
Kr. 8.500 til billedkunstneren Troels Sandegård
Kr. 8.500 til billedkunstneren Mette Winckelmann

Fru Andrea Jensen (Prins Jørgen)s Legat stiftet af datteren Carla Jensen

Kr. 6.000 til arkitekten Andriette Ahrenkiel Jørgensen