Uddelinger 2010

Akademiets Rejsestipendium

Kr. 24.000 kr. til maleren Henrik Jørgensen

 

Akademiraadets Rejsefond

Kr. 10.500 til arkitekten Maya Peitersen, Espergærde

Kr.   4.200 til billedhuggeren Heine Skjerning, København

Kr.   9.100 til maleren Maria Finn, København

Kr.   9.100 til maleren Helene Garberg Gjølme, Hinnerup

Kr.   9.100 til maleren Rusudan Melikishvili, København

 

Akademiraadets Præmiefond

Kr.   4.650 til arkitekten Julian Weyer, Århus

Kr.   9.250 til billedhuggeren Gudrun Hasle, København

Kr. 13.100 til maleren Svend-Allan Sørensen, Odense

Kr. 13.100 til maleren Marie Søndergaard Lolk, København

 

Else og Henning Jensens Legatpræmie

Kr. 30.850 til Trine Søndergaard, Købehavn

Kr. 30.850 til maleren Miguel Vega Olivares, København

 

Akademiraadets Understøttelsesfond

Kr. 14.000 til billedhuggeren Peter Frimand, København

Kr. 14.000 til billedhuggeren Kaj Nyborg, Frederiksberg

Kr. 10.000 til maleren DiddeMolly Haslund, København

Kr. 10.000 til maleren Martha Kramær, Frederiksberg

Kr. 17.200 til maleren Elmer, København

 

Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat

Kr. 10.000 til billedhuggeren Jørgen Fog, København

 

Landskabsmaler Georg Tscherning og hustru Valgborg Petersens Mindelegat

Kr. 10.000 til maleren Jessica Breitholtz Bjørk, København

 

Bhg. Edouard Eggelings Fond for danske Billedhuggere

Kr.  9.150 til billedhuggeren Claus Egemose, København

Kr.  9.150 til billedhuggeren Marianne Hesselbjerg, København

Kr.  9.200 til billedhuggeren Agneta Werner, København

 

Preben Siigers Fond

Kr. 32.500 til maleren Poul Pedersen, Frankrig

 

Karl Mogensens Fond

Kr. 14.000 til billedkunstner Elin Kromann, København

Kr.   9.500 til billedkunstneren Svend Danielsen, København

Kr.   9.500 til billedkunstneren Jesper Fabricius, København

Kr.   9.500 til billedkunstneren Karen Havskov Jensen, Vemb

Kr.   9.500 til billedkunstneren Pia Rönicke, København

 

Motiveringer for enkelte af uddelingerne

 

Billedkunstneren Miguel Vega Olivares
Billedkunstneren Miguel Vega Olivares præmieres for sit arbejde med maleriet og installationen med kulturel forskellighed og identitet som omdrejningspunkter - en omfattende og original sans for at kombinere medierne med en malers syn inden for det, der kaldes det udvidede skulpturbegreb. Eksempelvis som det ses både i installationen ”Open 24 hrs” på udstillingen ”Guld og grønne skove”og”Objeto Circular Sin Titulo” på udstillingen ”Materiel Zone” 2009

 

Billedkunstneren Trine Søndergaard
Trine Søndergaard præmieres for sit arbejde med fotografiet, der spænder over det dokumentariske, det konceptuelle, portræt og landskab i nyfortolkning. Senest i portrætserien ”Strude” og hendes bidrag og fortolkning af ”Danmark under forvandling” - den særlige optagethed af stilheden  -  det mentale rum - fortællingen, forståelsen og at tiden i billederne både peger frem og tilbage. 

 

Arkitekten Julian Weyer
Arkitekt Julian Weyer har igennem sit mangeårige arkitektoniske virke i Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S været en central drivkraft i projekter og opførelse  af utallige bygningsværker i Danmark og udlandet af høj kvalitet.

Eksempelvis kan man nævne, at hans seneste arbejde med bygningerne Siloetten, en konvertering af kornsilo til boliger i Løgten ved Århus og A.P. Møller Skolen i Slesvig for det danske mindretal, der begge har høstet præmieringer i 2010, viser en insisteren på, at arkitektonisk kvalitet har værdi i dagligdagen.

Julian Weyers vedvarende arbejde med at præge arkitekturprojekter og diskussioner i tegnestuesammenhæng og større kollegiale sammenslutninger har på en særdeles positiv måde været med til at højne den arkitektoniske kvalitet og profil i Danmark. Derfor er det en glæde for Juryen at tildele ham Akademiraadets Præmiefond.

 

Billedhuggeren Gudrun Hasle
Gudrun Hasle påbegyndte uddannelsen på Det Kgl. Kunstakademi og afsluttede på Det Fynske Kunstakademi i 2008.

Hasle bevæger sig i det udvidede skulpturbegreb med udgangspunkt i hendes egen nære omverden; hendes håndgribelige og sproglige eksistens. Et umådelig rigt og tankevækkende materiale, er kommet til syne som en løbende registrant, der spejler de helt enkelte forhold, der indrammer vores liv.

I sysler, produktioner og organiseringer meddeler Hasle, gennem det både barske og bedårende blik, der gennemstrømme hendes optik og sprog, et hudløst opmærksomt, skarpt bearbejdet, modigt autobiografisk materiale. Arbejder er senest lagt frem, i en serie små og store broderier i dagbladsform.

Video, installationer, broderede bannere, tekster, saloner og generøse invitationer til kolleger om at deltage og bidrage til Hasles konsekvente kunstneriske undersøgelser, kompletterer denne vældig produktive unge kunstners værk.

MARKADER PÅ MIT TØJ

HVORDAN JEG TALER

HVORDAN JEG SKRIVER ET BRAV

DER ER RALLER DE SKAL FØGLES

MIN LEJLIGHED,

DE TENG JEG SER OM KRANG MIG,

BANDER PÅ GADEN 

DANSK KUKLTUR HISTORGE1809-2009

Form, indhold og handling er sjældent set mere integreret.

For denne unikke kunstneriske eksistens, hædres Gudrun Hasle med Akademiraadets Præmiefond.

 

Maleren Marie Søndergaard Lolk
Marie Søndergaard Lolk arbejder med maleriet på en måde, som er hel særegen for hendes generations malere. Hun undersøger de for mediet kendte materialer - såsom maling og malegrund - men hendes arbejdsform kan ofte mere minde om en billedhuggers, da hun ofte helt konkret opbygger maleriet i meget fysiske lag. Hendes udgangspunkt er minimale greb eller systemsæt, som hun opstiller forud for selve male-akten, ligesom hun også ofte foretrækker den industrielle farve frem for en personligt blandet farve. Marie Søndergaard Lolk udviser derved stor mod til at lade materien eller systemet gå forud for mere konventionelle æstetiske valg. Tyngde, substans og tidslighed er derfor hendes gave til os, og med dette legat opfordres hun til fortsat udfoldelse af dette unikke univers.

 

Maleren Svend-Allan Sørensen
Svend-Allan er en ung kunstner, hvis arbejder bærer præg af et stærkt personligt engagement og menneskelig dybde. Hans undersøgelse af forholdet mellem natur og kultur, mellem det personlige og det almenmenneskelige er dybt forankret i livets store filosofiske spørgsmål om liv og død. Jægeren og det jagede er og har været et stort tema for Svend-Allan. Mediet er ofte linoliumssnit, men alle medier bruges gavmildt i flæng for at udvide og udtrykke det konceptuelle spørgsmål. Dette kunne fx ses i hans seneste udstilling We´ll meet again i Kunsthallen Nikolaj Kirke. Udtrykket var her - ligesom det altid er tilfældet hos Svend-Allan - humoristisk, ironisk og paradoksalt.  Vi genkender på den måde os selv og vores egne paradokser.

Dette legat gives derfor til Svend-Allan Sørensen,med håb om, at vi snart må gense hans underfundige univers.