Uddelinger 2016

Akademiets Rejsestipendium
Kr. 24.000 til billedkunstner Fie Norsker

Akademiraadets Rejsefond
Kr. 4.983 til billedkunstner Peter Brandt
Kr. 4.983 til billedkunstner Sandra Blichert Christensen
Kr. 4.983 til billedkunstner Christian Danielewitz
Kr. 5.750 til arkitekt Anni Vestergaard
Kr. 2.300 til billedkunstner Marie Zahle


Akademiraadets Understøttelsesfond
Kr. 6.600 til billedkunstner Michelle Eistrup
Kr. 5.500 til billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen
Kr. 5.500 til billedkunstner Kirsten Justesen
Kr. 6.600 til billedkunstner Rusudan Melikishvili
Kr. 5.500 til billedkunstner Lisbeth Nielsen
Kr. 6.600 til billedkunstner Gorm Spaabæk
Kr. 5.500 til billedkunstner Marie Rømer Westh
Kr. 6.600 til billedkunstner Mette Winckelmann
Kr. 6.600 til billedkunstner Kirstine Aarkrog

Akademiraadets Præmiefond
Kr. 2.400 til billedkunstner Honey Biba Beckerlee
Kr. 1.200 til arkitekt Claus Rytter Bruun de Neergaard

Else og Henning Jensens Legatpræmie
Kr. 6.800 til billedkunstner Hilda Ekeroth
Kr. 6.800 til billedkunstner Ole Folmer Hansen
Kr. 6.800 til billedkunstner Svend-Allan Sørensen

Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat
Kr. 10.000 til billedkunstner Søren Martinsen

Landskabsmaler Georg Tscherning og Hustru Valborg Petersens Mindelegat
Kr. 5.000 til billedkunstner Ebbe Stub Wittrup
Kr. 5.000 til billedkunstner Søren Thilo Funder

Billedhugger Edouard Eggeling og Hustrus Fond
Kr. 10.000 til billedkunstner Gerda Thune Andersen
Kr. 6.000 til billedkunstner Marianne Hesselbjerg

Preben Siigers Fond
Kr. 16.000 til billedkunstner Amitai Romm

Karl Mogensens Fond
Kr. 15.000 til billedkunstner Sonja Lillebæk Christensen
Kr. 15.000 til billedkunstner Jan S. Hansen