Uddelinger 2018

Akademiets Rejsestipendium
Kr. 24.000 til arkitekt Trude Mardal

Akademiraadets Rejsefond
Kr. 11.000 til arkitekt Nini Leimand
Kr. 10.000 til billedkunstner Didde Molly Haslund
Kr. 10.000 til billedkunstner Lise Skou
Kr. 8.600 til billedkunstner Jeannette Ehlers
Kr. 4.400 til billedkunstner Jesper Aabille

Akademiraadets Understøttelsesfond
Kr. 10.000 til billedkunstner Agneta Werner
Kr. 10.000 til billedkunstner Camilla Rasborg
Kr. 10.000 til billedkunstner Gerda Sophie Thune Andersen
Kr. 10.000 til billedkunstner Nour Fog
Kr. 10.000 til billedkunstner Pernille Kapper Williams
Kr. 10.000 til billedkunstner Marianne Hesselbjerg
Kr. 10.000 til billedkunstner Lasse Lau
Kr. 9.000 til billedkunstner Henriette Hansen
Kr. 5.000 til billedkunstner Helle Thorborg
Kr. 5.000 til billedkunstner Gorm Spaabæk
Kr. 5.000 til billedkunstner Julie Falk
Kr. 2.500 til billedkunstner Heidi Hove
Kr. 2.500 til billedkunstner Jens Axel Beck

Akademiraadets Præmiefond
Kr. 2.400 til arkitekt Anna Sofie Hvid
Kr. 3.600 til billedkunstner Nanna Lysholt Hansen
Kr. 4.800 til billedkunstner Nina Wengel
Kr. 10.000 til billedkunstner Charlotte Bergmann Johansen

Else og Henning Jensens Legatpræmie
Kr. 10.000 til billedkunstner Helene Vestergaard
Kr. 10.000 til billedkunstner Javier Tapia
Kr. 7.200 til billedkunstner Nadia Plesner Ludvigsen

Slagtermester Max Wørzner og hustrus Kunstnerlegat
Kr. 10.000 til billedkunstner Ebbe Stub Wittrup

Landskabsmaler Georg Tscherning og Hustru Valborg Petersens Mindelegat
Kr. 10.000 til billedkunstner Elsebeth Norrie

Billedhugger Edouard Eggeling og Hustrus Fond
Kr. 9.000 til billedkunstner Mette Kit Jensen
Kr. 9.000 til billedkunstner Peter Frimand

Preben Siigers Fond
Kr. 8.500 til billedkunstner Camilla Sørensen
Kr. 8.500 til billedkunstner Greta Christensen

Karl Mogensens Fond
Kr. 5.000 til billedkunstner Jesper Aabille
Kr. 10.000 til billedkunstner Sif Itona Westerberg
Kr. 10.000 til billedkunstner Søren Thilo Funder
Kr. 10.000 til billedkunstner Rikke Luther
Kr. 10.000 til billedkunstner Thomas Bo Østergaard
Kr. 10.000 til billedkunstner Line Skywalker Karlström