Ansøgning 2021

Akademiraadets legater tildeles arkitekter og billedkunstnere med dansk statsborgerskab og/eller fast bopæl i Danmark. Legaterne tildeles ikke personer under uddannelse.

Sådan søger du


Ansøgning om Akademiraadets legater sker online. Du finder ansøgningsskemaet ved at klikke på SØG nederst på denne side. Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft eventuelle bilag. 

  • Søges flere legater, benyttes samme skema. I ansøgningen markeres de legater, du ønsker at søge.
  • Søger du rejselegat, skal formål, forventet rejseplan og budgetoverslag angives i ansøgningen.
  • Stipendie- og Legatudvalget ser gerne, at der vedhæftes billedmateriale i ansøgningen. Billed- og tekstmateriale mv. bedes vedhæftet i ét sammenhængende dokument.

 
Ansøgningsfrist


Ansøgninger skal for at komme i betragtning være modtaget senest 

mandag den 25. oktober 2021 kl. 12.00.

Kun de personer, der får tildelt et legat, får svar på ansøgningen. Svaret kan forventes senest 3. december 2021.

 

Følgende legater kan søges


03 Akademiets Rejsestipendium
Rejsestipendium til én arkitekt, ”for hvis virksomhed og udvikling en rejse skønnes at ville være frugtbringende”.
Rådighedsbeløb i alt 24.000 kr.

05 Akademiraadets Rejsefond
Rejselegater til kunstnerisk begavede danske arkitekter, billedhuggere og malere.
Rådighedsbeløb i alt 27.000 kr. 

06 Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere
Legater til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere. Mindst halvdelen tildeles ældre kunstnere.
Rådighedsbeløb i alt 60.000 kr. 


Akademiraadet uddeler herudover et antal legater, hvortil ansøgninger ikke modtages.

 

SØG LEGAT HER