Motivering

Arkitekterne SCHMIDT, HAMMER OG LASSEN v/ Morten Schmidt, Bjarne Hammer Rasmussen og John Foldbjerg Lassen er i 1999 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:

Et væsentligt aspekt ved god arkitektur er, at bygningen forholder sig udfordrende til stedets særlige ånd og opgavens funktionelle problemstilling. Det er tilfældet med mange af Smidt, Hammer & Lassens arbejder, men her skal særligt fremhæves 2 huse beliggende i henholdsvis Nuuk og Århus.

Kulturhuset i Nuuk, som er placeret i et usammenhængende heterogent bykvarter, evner at tilføre området en helt ny værdi, dels et skulpturelt, smukt formet pejlemærke langs et af byens væsentlige gangstrøg, dels i form af spændstige interiører og rumligheder, som overlegent lader det skarpe men sparsomme nordlys tegne formen og stoffet.

Et varmt hus i en kold by.

Bygningen for Århus Datagrafik er placeret som en del af en større trykkerivirksomhed, men tilfører også her helheden helt nye kvaliteter. Modsat Kulturhuset i Nuuk er bygningen geometrisk enkel og proportionsmæssigt stram. Alligevel er det lykkedes at danne en særlig poetisk stemning, hvor den taktfaste, præcist eksponerede konstruktion i samspil med en selvstændig formet ydre facadestruktur af tegl og glas, afstedkommer stimulerende, sansemæssige oplevelser i både ydre og indre billeddannelser.