Motivering

Arkitekten Torben Schønherr er i 2003 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:

"Torben Schønherrs arbejder kunne karakteriseres som monumental poesi - de indholder begge dele.
Hans evne til at udelukke - til at nøjes med - til at samle sig om én ide - ses i hans konkurrenceprojekter. Eksempelvis, forslaget til byrum i Århus med en Palladio-parafrase på Vesterbros Torv og projektet med det helt enkle og stærkt rensede rum på Ingerslev Boulevard og Plads.

Undervejs er projektet til Vestre Kirkegård, hvor utidssvarende bygninger bruges som have-elementer i ombygningen af kirkegården til en fremtidig park for de levende.

Pladsen foran Thorvaldsens museum viser, hvor fint et samarbejde mellem kunstneren - Jørn Larsen - og landskabsarkitekten kan være.

Det kræver stor kunstnerisk styrke at være så tilbageholdende i sit udtryk, og stor styrke at gøre så lidt.

For den høje kunstneriske kvalitet i sine værker udmærkes Torben Schønherr med Eckersberg Medaillen.